top of page
運動賽事 EVENTS

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016

2020 zengwen_cover.png

2020第37屆曾文水庫馬拉松

2020 WJS_cover.png

2020萬金石馬拉松

2020 matsu_cover.jpg

2020第六屆馬祖馬拉松

2020 tainan_cover.png

2020臺南古都國際半程馬拉松

2020 kinmen_cover.jpg

2020第十八屆金門海上長泳搶灘料羅灣

2020 fubon_cover.png

2020高雄富邦馬拉松

2020 XTERR_cover.png

XTERRA越野三項亞洲錦標賽

2020 hood_cover.jpg

2020 Hood To Coast 越山向海人車接力台灣賽

bottom of page